กต.ตร.สน.สายไหม

ลิ้งค์เฟสบุคกต.ตร.https://m.facebook.com

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจ(กต.ตร.)สถานีตำรวจนครบาลสายไหม

นาย วรท จตุระวงษ์

ประธาน กต.ตร.สน.สายไหม

 

 

 

 

 

นายเฉลียว สวัสดี คณะกรรมการกต.ตร.สายไหม

นายประพนธ์ ไทยศรี คณะกรรมการ กต.ตร.สน.สายไหม

 

 

 

 

 

นายภัคชัชพษ์ ธนาปิยรักษ์ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.สายไหม

นางจริยา ทิพย์ภิมาล คณะกรรมการ กต.ตร.สน.สายไหม

นายพศิณ หงษ์คำสร้าง คณะกรรมการกต.ตร.สน.สายไหม

 

 

 

 

 

นายวีระยุทธ  บุญประคองคณะกรรมการกต.ตร.สน.สายไหม