โครงการครูตำรวจแดร์สถานีตำรวจนครบาลสายไหม

ตำรวจแดร์สถานีตำรวจนครบาลสายไหมทำการสอนออนไลน์และออนไซด์ ให้กับนักเรียนชั้นป 5 ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลสายไหมซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนต่างๆดังนี้
-โรงเรียนสายไหมทัสนารมย์ นุสรณ์
-โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
-โรงเรียนออเงิน
-โรงเรียนประชานุกูล
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา75เฉลิมพระเกียรติ
-โรงเรียนซอยแอนเน็กซ์
-โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
-โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

Copyright © 2019. All rights reserved.